Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BodinspeiderneFoto: Robin Stangeland    

VEKSTPROSJEKTET

Hei!

I midten av desember sendte forbundskontoret ut en spørreundersøkelse til alle gruppelederne. I undersøkelsen stiller de spørsmål om gruppens medlemsutvikling, og om rekruttering av speidere og ledere. Her kunne vi også melde interesse for å delta i vekstprosjektet som skal gjennomføres i 2022. Her vil forbundet velge ut 5-8 grupper som får delta våren og høsten 2022!

For et par uker siden ringte Magnus Heltne som er en forbundets vekstkonsulenter. Han fortalte om stor respons og mange grupper som hadde meldt seg til å ville delta, nå kontaktet han alle de gruppelederne som hadde svart at det kunne være interessant å delta i vekstprosjektet og så skulle de plukke ut en håndfull grupper. Dette medførte en "grundig" intervjurunde. Jeg fortalte om gruppa, at det ikke står på ledere, men å rekruttere nye speidere. Jeg fortalte at vi er en fin ledergjeng, men at vi nok i flekkene kan preges av å være litt "slitne", spesielt når vi sliter med å bygge opp en litt solid stamme av speidere, men har ganske stor turnover av speidere. I tillegg orienterte jeg om de utfordringene vi stod over i forhold til en del speidere som er på oppbevaring. Jeg var klar på at vi jevnt over har gode møter, vi er flinke til å være ute og vi har en god bredde på mange møter. Samtidig har vi jo primært aktivitetsmøter, det å sette seg ned for å prate om miljøvern eller bibelhistorie vil jo være totalt utenkelig, men det tror jeg jo ikke bare er et fenomen i vår gruppe, men mer et tidsfenomen.


I dag fikk jeg følgende mail:


Hei!

Vi har nå valgt ut gruppene til vekstprosjektet, og deres gruppe er en av de heldige utvalgte! Vi gleder oss masse til å ha dere med!

Prosjektet har varighet ut dette året (2022), og vi vil snart ta kontakt med dere for å sette opp første planleggingsmøte, hvor vi også satser på å kunne komme å være fysisk tilstede.

Vi ser for oss at møtet finner sted mellom 1. og 18. mars - så det er veldig fint om dere allerede nå ser om det finnes en dato innenfor dette tidsrommet hvor dere kan samle sammen ledere, rovere og eventuelt aktuelle foreldre til en oppstartskveld på 2-3 timer. (vi spanderer mat og drikke!) Vi snakkes nærmere om rammene for kvelden når vi slår på tråden.

Før dette ønsker vi å samle alle gruppene som er med i prosjektet til en liten digital kick-off samling hvor både Magnus og Eirik vil være tilstede. På kick-offet vil alle gruppene som er med få mulighet til å "hilse på" hverandre, vi vil gi litt mer informasjon om prosjektet, og selvsagt være åpne for spørsmål og kommentarer. Vi holder på en times tid.

Vi ønsker å få med alle gruppene på kick-offet, derfor er det vedlagt en doodle link (De har oppgitt torsdag 17.02 kl 1700-1800 og 2000-2100 og tilsvarende tidspunkter tirsdag 22.februar. Torsdag 17.02 kl 1700-1800 kolliderer med speidermøtet, ellers kan jeg de andre gangene). Om flere av tidspunktene passer, kan dere krysse av dem også.

Vi håper å få landet dato og tid så raskt som mulig!


Vi gleder oss til samarbeidet det kommende året, og ta kontakt med oss om det skulle være noe dere lurer på:)