Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BodinspeiderneFoto: Robin Stangeland    

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen og konfirmanter - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen og konfirmanter - Kirkely kL 1800-1915


Koder

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

FELLESMØTE M/BODØ KM

Tenkedagsfeiring. Møtedag er 22.februar og vi skal være i Rønvik Kirke


BYREBUS I SENTRUM

Vi har byrebus og har oppmøte ved hovedinngangen til Bodø Domkirke kL 1800. Vi avslutter samme sted kl 1930

 

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SNØHULETUR

Vintertur med 1 overnatting i gamme og 1 overnatting i snøhule. Jakobsbakken.

Mest sannsynlige dato er lagt inn. 


SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY 

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY (*)

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

DUGNAD UKM I BODØ

DUGNAD PÅ FYLKESFINALEN FOR UNGDOMMENS KULTURMØNSTRINGF

Bodin KFUK-KFUM-speidere og Bodø KFUK-KFUM-speidere er ansvarlig for bevertning og noe vakthold på fylkesfinalen til Ungdommens kulturmønstring. Oppgavene er å lage til mat og servere gjennom alle måltidene i løpet av helgen. I tillegg vil det kunne bli aktuelt å ha noe vakthold på overnattingsstedet som deltagerne bor på. 


Vanligvis er det tilstrekkelig at de foresatte til hver enkelt speider deltar på gjennomføringen av 1 måltid eller en vaktøkt. 

SPEIDERMØTE PÅ KIRKELY

Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

OPPDAGERE: MØTE KIRKELY 

STIFINNERE/VANDRERE: PADLEMØTE


Stifinnerne og Vandrerne - Kirkely kl 1730 til 1830

Førerpatruljen - Kirkely kL 1800-1915

SPEIDERTOGET 17.MAI

Hele speidergruppa. Kl 0710 til 0845

07.10 Oppmøte ved Speiderhuset i Sivert Nilsens gt. 57. Gruppene stiller opp på merket område.

07.15 Velkommen

            Flaggheising

            Synge 1. vers av ”Ja, vi elsker”

            Bodø Harmonimusikk spiller

            Ord for dagen 

            Synge 1. vers av ”Gud signe vårt dyre fedreland”

 07.30 Avmarsj tog

             Flaggbærere og flaggvakter går fremst

             Speiderne stiller opp i to rekker.

             Rute: Rute: Sivert Nielsens gt. - Jordbruksvn. - Parkvn. - Prinsens gt. - opp foran sykehuset - Rensåsgata - Biskop Kroghs gt. - Dronningens gate - Rådhusgata -                 Kongens gate – Rådhusplassen.

08.00   Flaggappell ved rådhusplassen

             Toget går videre ned Torvgt. - Dronningens gt. - Havnegt. - Storgt. til kongestatuen. Kransenedleggelse

             Toget går videre Torvgt. - Fredensborgvn. - Prof. Schyttes gt. til Domkirkens tårnfot. Bekransning av de falnes minnestein ved tårnfoten – domkirken.

             Flaggborgen ved siden av tårnfoten – opp mot domkirken.

08.45   Slutt. Speiderne kan hentes ved tårnfoten – domkirken.

PADLEMØTE VATNVATN

Stifinnerne og Vandrerne - 

Førerpatruljen - 

PADLEMØTE VATNVATN

Stifinnerne og Vandrerne - 

Førerpatruljen - 

PADLEMØTE VATNVATNET

Stifinnerne og Vandrerne - 

Førerpatruljen - 

SOMMERAVSLUTNING

Sesongavslutning for hele speidergruppa med familie. Informasjon kommer