Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BodinspeiderneFoto: Robin Stangeland    

Kontingenten er 2-delt og består av en gruppekontingent (1.150,- for høst og vår) og en forbundskontingent (ca 500 pr kalenderår) og disse betales på litt ulike tidspunkt. Vi skal her prøve å klargjøre hvordan kontingenten funger.


Høsten 2022 betaler man gruppekontingent for både høst 2022 og vår 2023 (samlet 1.150 kroner). Våren 2023 betaler man forbundskontingent for hele 2022 (ca 500 kroner). 

 

De speiderne som også var med i forrige sesong og som er registrert som medlemmer i forbundet, har allerede betalt forbundskontingent for hele 2022 (den betalte man våren 2021) og dermed er det bare gruppekontingent som betales høsten 2022 (for høst 2022 og vår 2023) og deretter betaler man forbundskontingent våren 2023 (for hele 2023). Det betyr at de som meldte seg inn høsten 2023, også skal få en 1/2 forbundskontingent for høsten 2022)

NB! Forbundskontingenten betales direkte til forbundet og skal ikke betales inn til speidergruppa!!!

Gruppekontingenten betales 1 gang i året og i år er det innen 1.desember. Denne kontingenten går til drift av gruppa, møteutgifter (mat, materiell etc), utgifter til SMS-systemet etc. Gruppekontingenten gjelder som sagt for tidsrommet høst 2022 og vår 2023.


Kontingenten er på 1.150 kroner for overnevnte periode for 1 speider og 1.750,- hvis man er 2 speidere i familien. 

Medlemskontingenten betales til gruppas kontonummer som er 1503.46.82930. Husk å skrive navnet på medlemmet og fødselsår!!!


GRUPPE-

KONTINGENTEN

FORBUNDS-

KONTINGENT


Gruppekontingenten er i 2023 på ca 500 kroner. Denne kontingenten dekker forsikring på alle speideraktiviteter, speiderblad samt programtilbud som speidergruppa mottar fra forbundet.

Forbundskontingenten kommer enten på mail eller som brev og den betaler man som en vanlig regning. Den skal altså ikke betales til gruppa, men på egen faktura som kommer fra forbundskontoret.