Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BodinspeiderneFoto: Robin Stangeland    

REGISTRERING NYTT MEDLEM

Nytt medlem eller oppdatering*
Hovedmottaker info (begge kan føres opp)
Hovedmottaker info (begge kan føres opp)
Er det ting som vi som ledere trenger å ha informasjon om for å gjøre deltagelsen i speidergruppa best mulig.
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Takk for registreringen i Bodinspeiderne

Vedlagt finner du skjema for innmelding i Bodinspeiderne. Vi anbefaler at man uansett fyller ut skjemaet og sender inn, selv om man kun er med på et par prøvemøter. Vi registrerer da i forbundets medlemsbase som midlertidig medlem og man er da inkludert i forbundets forsikringer hvis det skulle skje et uhell.